Företag i Fastigheterna
Uppdaterad 2024-07-01 AKTUELLT
Tidblom Fastigheter AB är ett litet familjeägt fastighetsföretagmed inriktning på ägande och förvaltning av fastigheter. Vi vill ge våra hyresgäster ett bra och tryggt boende. Med ett centralt läge i Sundbyberg har vi goda förutsättningar att erbjuda våra lokalhyresgäster väl anpassade lokaler för respektive verksamhet. Närbeläget hittar du ett rikt utbud av affärer och restauranger. De goda kommunikationerna i Sundbyberg med buss, tunnelbana, pendeltåg och tvärbana inom kort gångavstånd medverkar till den välkända känslan: “Sundbyberg, småstan mitt i storstan”.
Kommande arbeten i fastigheterna Vattenavrinning gårdsplan Vi försöker nu hitta en lösning på att leda bort de vattensamlingar som bildas i gångarna vid kraftigt regn. Uppdatering: 2024-05-22 Tyärr har det i samband med denna undersökning upptäckts flertalet läckage i tätskiktet på gårdsplanen. Omfattning utreds för tillfället, och beslut på åtgärd kommer fattas innan sommaren. Uppdatering 2024-07-01 Renovering av innergården har nu påbörjats. Arbetet kommer att pågå under hela 2024. Mer information samt kontaktuppgifter till ansvarig entrepenad finns uppsatt i entréer Sturegatan 36 A+B samt Sturegatan 38.   
Uppdaterad 2024-07-01
Välkommen till Tidblom Fastigheter AB
Tidblom Fastigheter AB är ett litet familjeägt fastighetsföretagmed inriktning på ägande och förvaltning av fastigheter. Vi vill ge våra hyresgäster ett bra och tryggt boende. Med ett centralt läge i Sundbyberg har vi goda förutsättningar att erbjuda våra lokalhyresgäster väl anpassade lokaler för respektive verksamhet. Närbeläget hittar du ett rikt utbud av affärer och restauranger. De goda kommunikationerna i Sundbyberg med buss, tunnelbana, pendeltåg och tvärbana inom kort gångavstånd medverkar till den välkända känslan: “Sundbyberg, småstan mitt i storstan”.
Företag i Fastigheterna
Avfall och sophantering
Boendeparkering
Dokument
El-abonnemang
Gården
Aktuellt
Tvättstuga
Nycklar
Internet- leverantörer
Pågående/kommande arbeten
Kontakta oss
Hem