Passagesystem
Vi använder oss av ett smart lås/passagesystem (iLOQ) till alla portar/tvättstugor och vindar. Alla lägenheter har tilldelats 3 st iLOQ nycklar. Vid förlust av nyckel är det viktigt att snarast meddela detta till låssmeden (kontakt, se nedan), så att den kan bli spärrad i systemet. Mot en avgift finns det möjlighet att beställa nya/ytterligare nycklar hos: Låspunkten Sundbyberg Landsvägen 57, Sundbyberg 08 - 28 40 01 info@laspunkten.se OBS! Ta med hyreskontrakt alternativt hyresavi samt giltig legitimation vid beställning av nycklar.
Dina nycklar till lägenheten,förrådet och passersystemet lämnas av den hyresgäst som flyttar ut från lägenheten.Glöm inte att överlämna nyckelkvittensema till oss efter genomfört byte. Hos oss har vi ett säkert nyckelsystem där nycklar endast kan beställas hos våran låssmed. Avflyttande hyresgäst svarar för att alla nycklar som finns uttagna överlämnas. Saknas nycklar får avflyttande hyresgäst bekosta låsbyte.
Nycklar vid inflyttning
Uppdaterad 2024-05-22
Dina nycklar till lägenheten,förrådet och passersystemet lämnas av den hyresgäst som flyttar ut från lägenheten.Glöm inte att överlämna nyckelkvittensema till oss efter genomfört byte. Hos oss har vi ett säkert nyckelsystem där nycklar endast kan beställas hos våran låssmed. Avflyttande hyresgäst svarar för att alla nycklar som finns uttagna överlämnas. Saknas nycklar får avflyttande hyresgäst bekosta låsbyte.
Nycklar vid inflyttning
Passagesystem
Vi använder oss av ett smart lås/passagesystem (iLOQ) till alla portar/tvättstugor och vindar. Alla lägenheter har tilldelats 3 st iLOQ nycklar. Vid förlust av nyckel är det viktigt att snarast meddela detta till låssmeden (kontakt, se nedan), så att den kan bli spärrad i systemet. Mot en avgift finns det möjlighet att beställa nya/ytterligare nycklar hos: Låspunkten Sundbyberg Landsvägen 57, Sundbyberg 08 - 28 40 01 info@laspunkten.se OBS! Ta med hyreskontrakt alternativt hyresavi samt giltig legitimation vid beställning av nycklar.
Uppdaterad 2024-05-22 Hem