Låsbyte / nytt passagesystem
Den 26-27 oktober 2020 kommer vi att byta ut hela skalskyddet i fastigheten. Detta innebär att alla hushåll nu blir tilldelade 3 st, nya ”smarta” nycklar. Nycklarna kommer att fungera i samtliga ingångar till er fastighet, samt till tvättstugor och vindar. I er nyckel sitter det även en ”blipp” som smidigt kan användas med de nya läsare som sätts upp vid huvudingångarna. Vi kommer med detta även att byta portkod, aktiv dagtid 08.00 – 18.00. Ny portkod finns antecknad i samma kuvert som era nycklar ligger i. Vi hoppas att detta ska göra det svårare för obehöriga att äga tillträde till fastigheten. Dessa nya nycklar kan spärras digitalt, vilket gör att vi kan utesluta att det finns fungerande nycklar på vift. Mot en avgift kommer det även finnas möjlighet att beställa fler nycklar hos: Låspunkten Sundbyberg Landsvägen 57, Sundbyberg 08 - 28 40 01 info@laspunkten.se
Dina nycklar till lägenheten och förrådet lämnas av den hyresgäst som flyttar ut från lägenheten.Glöm inte att överlämna nyckelkvittensema till oss efter genomfört byte. Hos oss har vi ett säkert nyckelsystem där nycklar endast kan beställas genom oss, till självkostnadspris. Avflyttande hyresgäst svarar för att alla nycklar som finns uttagna överlämnas. Saknas nycklar får avflyttande hyresgäst bekosta låsbyte.
Nycklar vid inflyttning
Uppdaterad 2021-07-06
Dina nycklar till lägenheten och förrådet lämnas av den hyresgäst som flyttar ut från lägenheten.Glöm inte att överlämna nyckelkvittensema till oss efter genomfört byte. Hos oss har vi ett säkert nyckelsystem där nycklar endast kan beställas genom oss,till självkostnadspris. Avflyttande hyresgäst svarar för att alla nycklar som finns uttagna överlämnas. Saknas nycklar får avflyttande hyresgäst bekosta låsbyte.
Nycklar vid inflyttning
Låsbyte / nytt passagesystem
Den 26-27 oktober 2020 kommer vi att byta ut hela skalskyddet i fastigheten. Detta innebär att alla hushåll nu blir tilldelade 3 st, nya ”smarta” nycklar. Nycklarna kommer att fungera i samtliga ingångar till er fastighet, samt till tvättstugor och vindar. I er nyckel sitter det även en ”blipp” som smidigt kan användas med de nya läsare som sätts upp vid huvudingångarna. Vi kommer med detta även att byta portkod, aktiv dagtid 08.00 – 18.00. Ny portkod finns antecknad i samma kuvert som era nycklar ligger i. Vi hoppas att detta ska göra det svårare för obehöriga att äga tillträde till fastigheten. Dessa nya nycklar kan spärras digitalt, vilket gör att vi kan utesluta att det finns fungerande nycklar på vift. Mot en avgift kommer det även finnas möjlighet att beställa fler nycklar hos: Låspunkten Sundbyberg Landsvägen 57, Sundbyberg 08 - 28 40 01 info@laspunkten.se
Uppdaterad 2021-07-06 Hem